DM-turneringen Speedicath Cup

 

REGLEMENT FOR
DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2014-15

Spilleregler

Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: ”International Rules for the Sport of Wheelchair Rugby” Der benyttes scoresheet og penalty sheet efter IWRF formatet.

 

Klassificering af spillere

Alle spillere skal være klassificeret ved deltagelse i DM. Når holdlister indsendes skal der noteres om en spiller skal klassificeres, herefter indgår LUKR en aftale med klassifikatørerne.

I Dan Cup behøves en spiller ikke at være klassificeret (men skal testes ved næste mulige klassifikation), de implicerede klubbers TU repræsentant bliver enige om spillerens point.

Spillere fra og med 45 år tæller 0.5 point mindre. Max 1 spillere med denne reduktion på banen af gangen.

 

 

Lån af spillere fra andre hold og ”andre spillere”

Ved DM runden må der kun benyttes spillere der er opført på klubbens holdliste. Kun i særlige tilfælde og med enighed fra hele TU kan dispenseres herfor.

Ved Dan Cup kan der lånes spillere fra et andet hold. Der er ingen restriktioner på hvilke spillere der kan lånes. Den lånte spiller må gerne spille for et andet hold i samme runde. Lånet af spilleren skal dog godkendes af modstanderne. De 2 spillende hold i en kamp kan hver i sær aftale indbyrdes, brug af andre spillere, herunder også 4.0 spillere.

 

Protester, klager og tvister

Turneringsudvalget (TU) under LUKR, behandler og afgør alle protester, klager og tvister i forbindelse med afviklingen af DM i kørestolsrugby. Et medlem af TU kan videregive sit mandat (ved fravær) til en anden fra samme klub i forbindelse med et stævne. Protester i forbindelse med en kamp skal indgives skriftligt til TU senest 30 minutter efter kampens afslutning. TU vil behandle og afgøre protesten på stedet, hvis der minimum er 3 repræsentanter fra TU til stede ved stævnet. Hvis TU ikke er repræsenteret ved minimum 3 repræsentanter, skal afgørelsen finde sted senest 3 dage efter, at kampen er spillet. Uenighed og en evt. protest i forbindelse med en ny klassificering, skal afgøres af TU inden kampens start. Hvis TU ved uenighed ikke er repræsenteret ved minimum 3 repræsentanter, tillægges spilleren 1.0 points oveni.

 

Bøde ved udeblivelse fra en runde

Hvis et hold ikke stiller op til en runde i Dan Cup og der ikke kan findes en anden klub, så skal klubben betale en bøde på 1.500,- kr. til LUKR.

 

Restance til LUKR

Spillere, som er i restance til LUKR, kan ikke deltage i DM runder.

Turneringsformat

DM: Bliver afgjort over en weekend, hvor der spilles alle mod alle. Kamplængde og kamprogram udarbejdes af TU, og er afhængigt antal deltagende hold. Kampprogrammet udsendes af TU senest 6 uger før turneringen.

Dan Cup: Spilles som enkeltstående turneringer. Alle hold er forpligtiget til at deltage i minimum en Dan Cup turnering. Den arrangerende klub står for turneringsplanen, som udsendes senest 2 uger før stævnet.

Den arrangerende klub står for dommere og dommerbord i samarbejde med Carina.

Der deltager minimum 3 hold pr. stævne, men den arrangerende klub må gerne inviterer et 4 hold.

3 hold: Alle mod alle i 4 x 8 min.

4 hold: Alle mod alle i 4 x 6 min. Eller 2 semifinaler, en kamp om 3-4 plads samt finale (alle 4 x 8 min.)

Den arrangerende klub sørger for præmier til stævnet.


Ved en alle mod alle turnering gives der 2 point for sejr og 1 point for nederlag. Ved point lighed gælder følgende:

1: Point indbyrdes

2: Målscorer indbyrdes

3: Flest scorede mål indbyrdes

4: Samlet målscorer differens

5: Samlet flest scorede mål

6: lodtrækning

Praktisk

 

Dommerbesætning

Til DM tilrettelægger TU dommerbesætning og dommerbordsfolk sammen med Carina. Officielle dommerne aflønnes med 200,- kr. pr. kamp efter DIF/DHIF regler. Dommerbords folk aflønnes med 100,- kr. pr. kamp.

Til Dan Cup planlægger den arrangerende klub dommere og dommerbordsfolk i samarbejde med Carina.

 

Rekvisitter

Ved DM sørger TU for shot clock, retningspil, bolde,  kegler og score sheets osv. I samarbejde med den arrangerende klub.

Ved Dan Cup sørger den arrangerende klub for shot clock, retningspil, bolde,  kegler og score sheets osv.

 

 

Resultatformidling

Den arrangerende klub har ansvaret for, at deres turnerings resultat formidles videre.. Et medlem af TU indsamler score sheets og udvisningslister efter nærmere aftale. Sendes til Jan Nauerby, mail: jan@skellerupnet.dk

 

 

Tilmelding og holdgebyr

Holdgebyret er 1.500,- kr. pr. hold til DM runden.

Holdgebyret er 700,- kr. pr. hold til Dan Cup.

 

Der betales efter de vilkår i faktura som LUKR udsender.  Betaling skal ske efter aftale med Pernille Siegenfeldt Andersen, mail: persieand@gmail.com

 

Deadline for tilmelding af spillere og holdliste til DM er 1. december 2014.

 

Dan Cup:

 

Ballerup 02.11.2014.

Forpligtede hold: Ballerup, Falcon blå og Falcon sort (evt. Odense eller Malmø)

 

Viborg 08.02.2015:

Forpligtede hold: Viborg, Århus og Odense

 

Spillerliste og holdliste sendes til TU-repræsentant, Jan Nauerby mail: jan@skellerupnet.dk

 

 

 

Kontaktpersoner

Landsudvalget for kørestolsrugby (LUKR), formand/Johnny Jahn, j.jahn@gmail.com

 

 

Tureringsudvalg (TU):

-          Keld Olsen, kol@proventilation.dk

-          Mikkel Bundgaard, mb@ryk.dk

-          Jan Nauerby, jan@skellerupnet.dk

-          Lars Jensen, larshelmerjensen65@gmail.com

-          Karsten Degling, degling@outlook.com

 

 

På vegne af Turneringsudvalget

Jan Nauerby